Momentálna situácia

Všetky systémy sú funkčné

História udalostí

Monitoring Checkup - Resolved

Services operational

Monitoring Checkup - Raised status

Automatic monitoring checkup status raised to Major outage.

Monitoring Checkup - Issues detected

Automatic monitoring checkup found minor outage with duration less than 5 minutes.

Monitoring Checkup - Resolved

Services operational

Monitoring Checkup - Raised status

Automatic monitoring checkup status raised to Major outage.